Chuyển tiền thừa kế đi Mỹ cũng là một trong số các mục đích hợp pháp khi gửi tiền qua Mỹ. Nhưng hiện nay có rất nhiều quy định về việc gửi tiền dạng thừa kế. Cùng theo chân chúng tôi đi khám phá để cho túi thêm kinh nghiệm cho bản thân nhé. 

Tìm hiểu về điều kiện để chuyển tiền thừa kế đi Mỹ

Mặt dù theo pháp luật quy định là các nhân đều có quyền để lại những di chúc, di sản. Và cũng như sẽ được quyền hưởng thừa kế. Tuy nhiên vẫn sẽ có 1 số trường hợp không được hưởng quyền thừa kế về di sản.

Bởi vì hành vi vi phạm pháp luật của họ và dẫn tới họ là không đủ tư cách đạo đức. Vì vậy không thể hưởng thừa kế di sản mà do người chết để lại. Căn cứ theo một số luật thì những người có hành vi như sau thì sẽ không được hưởng các di sản:

 • Người bị kết án về các hành vi cố ý xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe. Hoặc các hành vi ngược đãi nghiêm trọng cũng như hành hạ người để lại di sản. Và còn xâm phạm nghiêm trọng danh dự cũng như nhân phẩm của người đó.
 • Người có hành vi vi phạm nghiêm trọng vẻ nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản.
 • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm đến tính mạng của người thừa kế khác. Để nhằm hưởng luôn một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người đó đang có quyền hưởng.
 • Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép. Hoặc các hành vi như ngăn cản người để lại di sản trong lúc lập di chúc. Hay giả mạo di chúc, cũng sửa chữa di chúc và hủy đi di chúc đó. Nhằm che giấu di chúc và nhằm hưởng 1 phần hoặc toàn bộ di sản trái với các mong muốn của người để lại di sản.
 • Tuy nhiên, trong trường hợp người chết dù đã biết hành vi vi phạm của người được thừa kế. Nhưng vẫn để lại di sản cho họ thì người đó vẫn có quyền được hưởng di sản thừa kế.

Chuyển tiền thừa kế đi Mỹ

Các quy định về thuế của tiền thừa kế

Miễn thuế khi nhận tài sản thừa kế

Theo luật thuế thu nhập cá nhân về quy định các khoản thu nhập sẽ được miễn thuế:

 • Thu nhập được nhận từ thừa kế, quà tặng là bất động sản nào. Bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Và theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.
 • Gồm giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi. Hoặc cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể. Hay của ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau…
 • Một số căn cứ để có thể tính thuế từ việc nhận tiền thừa kế, quà tặng. Căn cứ về quy định tính thuế đối với thu nhập từ tiền thừa kế hoặc quà tặng là thu nhập tính thuế và thuế suất.

Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ việc nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận thừa kế. Hoặc quà tặng có giá trị vượt trên 10 triệu đồng sau mỗi lần nhận. Giá trị của tài sản nhận thừa kế và quà tặng được xác định là đối với từng trường hợp, cụ thể như sau:

Đối với thừa kế, quà tặng đang là chứng khoán: Giá trị tài sản nhận được từ thừa kế là giá trị chứng khoán tại thời điểm đăng ký, chuyển quyền sở hữu. Cụ thể như sau:

 • Đối với các chứng khoán giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán: Giá trị của chứng khoán sẽ được căn cứ vào giá tham chiếu trên sàn giao dịch chứng khoán. Giá ngay tại thời điểm đăng ký về quyền sở hữu các chứng khoán.
 • Đối với chứng khoán không thuộc những trường hợp trên: Giá trị của chứng khoán được căn cứ vào các giá trị trong sổ sách kế toán của công ty. Sổ mà đã phát hành loại chứng khoán đó ngay tại thời điểm gần nhất lúc trước thời điểm đăng ký về quyền sở hữu chứng khoán.
 • Đối với thừa kế, quà tặng là vốn góp trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh: thu nhập để tính thuế là giá trị của phần vốn góp được xác định căn cứ vào giá trị sổ sách kế toán của công ty. Ngay tại thời điểm gần nhất trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu phần vốn góp.

Đối với tài sản thừa kế, quà tặng là bất động sản

Giá trị bất động sản được xác định như sau:

Đối với bất động sản là giá trị quyền sử dụng đất thì phần giá trị đó sẽ được xác định bằng cách căn cứ vào Bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Theo quy định tại thời điểm mà cá nhân đang làm thủ tục để đăng ký về quyền sử dụng bất động sản.

Đối với bất động sản đang là nhà và công trình kiến trúc trên đất. Thì giá trị của bất động sản được xác định căn cứ vào các quy định của cơ quan quản lý Nhà nước. Người có thẩm quyền về phân loại các giá trị nhà, quy định tiêu chuẩn.

Cũng như định mức xây dựng những gì cơ bản do cơ quan quản lý Nhà nước đang có thẩm quyền ban hành. Và giá trị còn lại của nhà hoặc công trình kiến trúc tại thời điểm mà làm thủ tục đăng ký về quyền sở hữu.

Trường hợp không theo các quy định như trên thì sẽ căn cứ vào giá tính lệ phí. Trước bạ do các Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quy định.

Những hồ sơ cần chuẩn bị khi chuyển tiền thừa kế?

Hồ sơ để chuyển tiền thừa kế đi Mỹ làm thủ tục bao gồm:

 • Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chia thừa kế. Hoặc văn bản Di chúc hay Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế. Giữa những người thừa kế hợp pháp.
 • Giấy chứng tử/Xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền về việc là người để lại di sản đã chết.
 • Giấy tờ chứng minh về số tiền cần chuyển ra thừa kế đi Mỹ có nguồn gốc từ các tài sản được thừa kế.
 • Giấy tờ còn đang hiệu lực để chứng minh người hưởng thừa kế đang ở nước ngoài. Bao gồm: Visa/ thẻ định cư/ Hộ chiếu.

Quy trình chuyển tiền thừa kế

Dưới đây là chia sẻ về quy trình chuyển tiền thừa kế đi Mỹ tại ngân hàng:

 • Bước 1: Người chuyển tiền sẽ tới giao nhánh ngân hàng. Hoặc đến trung gian như Chuyển Tiền Quốc Tế Pro. Để điền vào “Phiếu chuyển tiền” cũng trình giấy tờ liên quan đến mục đích chuyển tiền.
 • Bước 2: Sau khi hoàn thành việc điều phiếu chuyển tiền, nộp những giấy tờ cần thiết. Bên cạnh đó cần nộp số tiền chuyển và các loại phí dịch vụ chuyển tiền. Sau đó mọi thông tin sẽ được cập nhật vào dữ liệu của hệ thống ngân hàng. Cuối cùng là trả lại giấy biên nhận và cho khách hàng.
 • Bước 3: Người thụ hưởng sẽ cầm theo giấy tờ tùy thân đến các ngân hàng bên Mỹ. Như vậy là đã có thể nhận khoản tiền được chuyển từ việt Nam sang Mỹ. Nếu chuyển bằng SWIFT sẽ cần Code  mới có thể nhận tiền.

Những hồ sơ cần chuẩn bị khi chuyển tiền thừa kế?

Hồ sơ để chuyển tiền thừa kế đi Mỹ bao gồm:

 • Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chia thừa kế. Hoặc văn bản Di chúc hay Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế. Giữa những người thừa kế hợp pháp.
 • Giấy chứng tử/Xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền về việc là người để lại di sản đã chết.\Giấy tờ chứng minh về số tiền cần chuyển ra thừa kế đi Mỹ có nguồn gốc từ các tài sản được thừa kế.
 • Giấy tờ còn đang hiệu lực để chứng minh người hưởng thừa kế đang ở nước ngoài. Bao gồm: Visa/ thẻ định cư/ Hộ chiếu.

Giao dịch chuyển tiền thừa kế theo dạng di chúc

 • Văn bản về việc đề nghị chuyển quyền sở hữu các chứng khoán của người nhận thừa kế hoặc cho đại diện những người nhận thừa kế.
 • Bản sao về giấy chứng tử của những người đã mất. (Đối với trường hợp nhận thừa kế).
 • Bản sao hợp lệ của bản Di chúc hợp pháp theo những quy định của pháp luật.
 • Văn bản khai nhận hoặc là từ chối nhận di sản của những người đang được hưởng thừa kế và không bị phụ thuộc vào nội dung của di chúc.
 • Văn bản về việc phân chia tài sản thừa kế trong trường hợp di chúc, không ghi rõ các số lượng chứng khoán (Lưu ý: Trong văn bản phân chia di sản thừa kế phải có câu chuyển khoản toàn bộ số dư tiền, các số dư chứng khoán và Quyền phát sinh).
 • Bản tường trình về quan hệ nhân thân. (Đối với trường hợp nhận tiền thừa kế).
 • Photo công chứng của CMND/CCCD của người có liên quan trong bản tường trình về quan hệ nhân thân. (Đối với trường hợp nhận thừa kế).

Chuyển tiền thừa kế theo Pháp luật

 • ​Bản tường trình của người nhận tiền thừa kế về những mối quan hệ nhân thân.
 • Bản sao hợp lệ của văn bản thỏa thuận về việc phân chia di sản thừa kế.
 • Bản sao hợp lệ của Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế.
 • Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán và 1 Văn bản của Thành viên.
 • Văn bản về đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán.
 • Bản sao của giấy chứng tử.
 • Photo công chứng CMND/CCCD của người có liên quan.

Chuyển tiền thừa kế các trường hợp cho biếu tặng,…

 • Văn bản về đề nghị chuyển quyền sở hữu về chứng khoán của những bên biếu, tặng.\Hợp đồng biếu, tặng, cho chứng khoán và có xác nhận của các cơ quan công chứng.
 • Nếu người nhận quà tặng là những người chưa thành niên thì cần phải có văn bản xác nhận về người giám hộ. Hoặc người đại diện theo pháp luật.

Quy trình chuyển tiền thừa kế

Dưới đây là chia sẻ về quy trình chuyển tiền thừa kế đi Mỹ tại ngân hàng:

 • Bước 1: Người chuyển tiền sẽ tới giao nhánh ngân hàng, hoặc đến trung gian như Chuyển Tiền Quốc Tế Pro. Để điền vào “Phiếu chuyển tiền” cũng trình giấy tờ liên quan đến mục đích chuyển tiền.
 • Bước 2: Sau khi hoàn thành việc điều phiếu chuyển tiền, nộp những giấy tờ cần thiết. Bên cạnh đó cần nộp số tiền chuyển và các loại phí dịch vụ chuyển tiền. Sau đó mọi thông tin sẽ được cập nhật vào dữ liệu của hệ thống ngân hàng. Cuối cùng là trả lại giấy biên nhận và cho khách hàng.
 • Bước 3: Người thụ hưởng sẽ cầm theo giấy tờ tùy thân đến các ngân hàng bên Mỹ. Như vậy là đã có thể nhận khoản tiền được chuyển từ việt Nam sang Mỹ. Nếu chuyển bằng SWIFT sẽ cần Code  mới có thể nhận tiền.

Trách nhiệm của khách hàng khi chuyển tiền thừa kế sang Mỹ

Cần cung cấp đầy đủ những thông tin cá nhân,  về cá nhân mua và chuyển ngoại tệ và tổ chức. Thông tin cá nhân được thụ hưởng cho ngân hàng được phép. Cũng cần chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của những thông tin đó.

Xuất trình những giấy tờ, chứng từ khi chuyển tiền thừa kế sang Mỹ theo quy định. Không được sử dụng 1 bộ hồ sơ chứng từ để dùng để chuyển ngoại tệ vượt quá số tiền đã ghi trên giấy tờ. Sử dụng ngoại tệ tiền mặt mua ở ngân hàng được phép đúng như mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

Không được chuyển tiền ra nước ngoài cho những mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố. Hoặc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, dùng để lừa đảo, gian lận. Hay dùng cho các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Hạn mức chuyển tiền thừa kế sang Mỹ

Đây là số tiền người nhận có thể chuyển đi theo dạng thừa kế cho thân nhân ở Mỹ. Chuyển tiền thừa kế đi Mỹ sẽ được chuyển 100% theo như giá trị tài sản được hưởng của quy định pháp luật về thừa kế. Vì vậy mọi người không cần phải lo lắng về hạn mức khi chuyển đi.

Tuy nhiên khi giao dịch nên thực hiện tại các ngân hàng để đảm bảo an toàn cho số tiền. Tại ngân hàng Hàng Hải MSB còn có rất nhiều ưu đãi hấp dẫn mỗi tuần. Giúp khách hàng tối ưu được chi phí khi muốn chuyển tiền thừa kế sang Mỹ.

Các thứ tự ưu tiên về chuyển tiền thừa kế sang Mỹ

Các nghĩa vụ tài sản và những khoản chi phí liên quan đến thừa kế sẽ được thanh toán theo thứ tự như sau:

 • Chi phí hợp lý theo tập quán trong việc mai táng.
 • Tiền cấp dưỡng đang còn thiếu.
 • Chi phí cho công việc bảo quản các di sản.
 • Tiền trợ cấp cho những người sống đang nương nhờ.\
 • Tiền công về lao động.
 • Tiền bồi thường các thiệt hại.
 • Thuế và những khoản phải nộp khác vào của ngân sách nhà nước.
 • Các khoản nợ khác đối với các cá nhân hoặc pháp nhân.
 • Tiền phạt.
 • Các chi phí khác.

Đó là tất cả các vấn đề liên quan đến chuyển tiền thừa kế đi Mỹ. Hy vọng mọi người đã có thể bỏ túi thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích cho bản thân.