Nhu cầu chuyển tiền thừa kế sang nước ngoài đang ngày càng tăng nhanh. Đặc biệt là chuyển tiền thừa kế sang Mỹ, Canada, châu Âu…Cùng tìm hiêu kỹ hơn các nội dung liên quan đến thừa kế và chuyển tiền thừa kế. Bên cạnh đó là các hình thức chuyển tiền đang được nhiều lựa chọn hiện nay để bạn xem qua. Sau đó chọn lựa được hình thức chuyển tiền thừa kế nhanh, an toàn và tiết kiệm nhất cho bản thân.  

Thừa kế là gì? 

Chuyển tiền thừa kế sang nước ngoài
Chuyển tiền thừa kế sang nước ngoài

Người thừa kế là các cá nhân phải còn sống ở thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra trước khi người đó mất. Như vậy, người thừa kế là người được hưởng di sản mà người thân để lại theo di chúc. Hoặc theo các quy định của pháp luật nhà nước. 

Thừa kế với tư cách là 1 quan hệ pháp luật dân sự mà trong đó các chủ thể có các quyền và nghĩa vụ nhất định. Trong quan hệ này, người sở hữu tài sản, trước khi mất sẽ có quyền định đoạt tài sản của mình cho người khác. Những người thừa kế có quyền nhận di sản của cố thể hoặc không nhận. 

Ngoài ra người thừa kế còn có thể được hiểu là người được tài sản, tiền bạc, đất đai… Của ba mẹ, người thân khi muốn chia đều cho con cái, cháu… của mình. Nếu đang ở nước ngoài sẽ được quy ra ngoại tệ và sử dụng dịch vụ chuyển tiền thừa kế sang nước ngoài. Từ đó sẽ có thể thực hiện giao dịch chuyển tiền thừa kế ra các nước. 

Quyền và nghĩa vụ của người thừa kế tài sản

Đối với người được hưởng thừa kế thì sẽ có các quyền và nghĩa vụ như sau:

Chuyển tiền thừa kế sang nước ngoài
Chuyển tiền thừa kế

Quyền của người thừa kế tài sản

Quyền từ chối nhận các di sản thừa kế: 

Pháp luật về thừa kế sẽ luôn tôn trọng ý kiến, sự  tự do của người thừa kế trong việc nhận di sản. Pháp luật không bắt buộc người được hưởng di sản phải nhận. Khi bản thân họ không muốn nhận phần di sản đó.

Từ chối nhận các di sản quy định:

 • Người thừa kế sẽ có quyền từ chối nhận di sản. Chỉ trừ trường hợp việc từ chối nhằm là trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.
 • Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản. Sau đó gửi đến người quản lý di sản và những người thừa kế khác. Cũng như người được giao nhiệm vụ là phân chia di sản để biết.
 • Việc từ chối nhận các di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

Như vậy, việc từ chối quyền hưởng di sản là 1 trong những quyền của một bên chủ thể trong quan hệ thừa kế. Là người có quyền hưởng hưởng di sản thừa kế. Sẽ được từ chối, về thủ tục từ chối và thời điểm từ chối nhận di sản theo quy định của pháp luật

Người thừa kế sẽ có quyền hưởng, quyền từ chối nhận di sản. Và quyền được hưởng 2/3 một suất thừa kế theo pháp luật, quyền được hưởng thừa kế thế vị. Các quyền được quản lý, phân chia di sản… Trong các quyền này thì quyền từ chối là quyền định đoạt của người được hưởng di sản thừa kế. (Từ chối việc xác lập về quyền sở hữu đối với phần di sản mà mình được hưởng).

Chuyển tiền thừa kế sang nước ngoài
Chuyển tiền thừa kế

Nghĩa vụ của người thừa kế tài sản

Nghĩa vụ của người nhận thừa kế là:

 • Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tài sản. Trong phạm vi di sản đã do người thân đã chia, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người thân để lại. Sẽ được người quản lý các di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế. Và nằm trong phạm vi di sản do người thân để lại.

Tìm hiểu chung về chuyển tiền thừa kế sang nước ngoài

Chuyển tiền ra nước ngoài là 1 hình thức chuyển tiền từ quốc gia này sang quốc gia khác. Theo đó, thì việc chuyển tiền này được phép thực hiện với các mục đích như.

 • Chi phí cho việc khám và chữa bệnh.
 • Chuyển tiền với mục đích là công tác, đi du lịch. Hoặc đi thực hiện hoạt động thăm viếng ở nước ngoài.
 • Chuyển tiền với mục đích vãng lai và một số mục đích gửi tiền hợp pháp khác.

Điều kiện hưởng di sản thừa kế

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, gồm có hai hình thức thừa kế di sản: thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.
Mặt dù pháp luật quy định các các nhân đều có quyền để lại di chúc di sản, cũng như được quyền hưởng thừa kế. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp không được hưởng quyền thừa kế di sản bởi hành vi vi phạm pháp luật của họ, dẫn tới họ không đủ tư cách đạo đức để thừa kế di sản do người chết để lại. Căn cứ theo Điều 621 BLDS 2015, những người có hành vi sau đây sẽ không được hưởng di sản:

 • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đóNgười vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản
 • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng
 • Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản
 • Tuy nhiên, trong trường hợp người chết dù biết hành vi vi phạm của người được thừa kế nhưng vẫn để lại di sản cho họ thì họ vẫn có quyền hưởng di sản thừa kế.

Các thủ tục để chuyển tiền thừa kế sang nước ngoài

Trường hợp là tự mình bán tài sản thừa kế và chuyển, mang tiền ra nước ngoài. Thì theo quy định được mở tài khoản tiền đồng Việt Nam tại Ngân hàng được phép. Và chuyển tiền có được từ việc bán các tài sản thừa kế vào tài khoản. Và sau đó sẽ được đề nghị mua ngoại tệ và chuyển, mang tiền ra nước ngoài. Công dân Việt Nam khi được cấp giấy phép định cư ở các nước. Mà có nhu cầu chuyển ngoại tệ tại các ngân hàng cần xuất trình những loại giấy tờ sau:

 • Chuẩn bị giấy đề nghị mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài.
 • Bạn nên có 1 bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cho phép định cư và kèm theo.
 • Bản dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của cơ quan dịch thuật (nếu là các tài liệu không phải bằng tiếng Việt). Các giấy tờ chứng minh bạn là công dân Việt Nam đá được phép định cư ở nước ngoài.
 • Bản chính của hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực của người xuất cảnh định cư.

Trường hợp cá nhân là người thừa kế định cư ở nước ngoài có thể ủy quyền cho cá nhân. Người đang là công dân ở Việt Nam  đại diện định đoạt tài sản thừa kế và chuyển tiền thừa kế sang nước ngoài. Khi có các nhu cầu chuyển tiền cần xuất trình những loại giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị về việc mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài.
 • Bản chính hoặc bản sao công chứng văn bản của các cơ quan có thẩm quyền về việc chia thừa kế hoặc di chúc. Các văn bản thỏa thuận giữa những người thừa kế hợp pháp và không có tranh chấp.
 • Với tiền thừa kế thiên về bất động sản cần có hợp đồng mua bán nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Văn bản uỷ quyền của người thừa kế (có công chứng, chứng thực). Hoặc các tài liệu chứng minh tư cách đại diện theo pháp luật của người xin chuyển ngoại tệ;
 • Giấy chứng minh nhân dân/CCCD hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.
Chuyển tiền thừa kế sang nước ngoài
Chuyển tiền thừa kế sang nước ngoài

Hạn mức khi chuyển tiền thừa kế sang nước ngoài

Hạn mức của việc chuyển tiền thừa kế sang nước ngoài được quy định như sau:

Bạn sẽ được chuyển toàn bộ số tiền thừa kế sang nước ngoài tại các ngân hàng. Phí chuyển tiền sẽ căn cứ vào số tiền bạn muốn gửi đi qua các nước. 

Công dân Việt Nam còn được phép gửi vào ngân hàng để chuyển dần. (bao gồm gốc và lãi phát sinh trong những năm tiếp theo). Theo phương thức thì Lệnh chuyển tiền định kỳ đã được thỏa thuận giữa ngân hàng được phép và người có yêu cầu về chuyển ngoại tệ. Và mỗi năm tối đa không được quá mức quy định trên. 

Trường hợp gửi vào ngân hàng được phép bằng đồng Việt Nam. Thì Công dân Việt Nam sẽ được mua ngoại tệ theo tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng ở thời điểm hiện tại. Được gửi ngoại tệ theo thoả thuận giữa ngân hàng được phép và người có yêu cầu chuyển tiền trong lệnh về chuyển tiền định kỳ.

Chuyển tiền thừa kế sang Mỹ nên chuyển ở đâu?

Vì gia đình đã bán căn nhà là tài sản thừa kế tại Việt Nam. Và đang mong muốn chuyển tiền ra nước ngoài nên cách nhanh nhất và an toàn thuận tiện nhất là dùng giao dịch tại ngân hàng. Hoặc chuyển theo phương pháp Điện chuyển tiền SWIFT. Có nghĩa là người mua sẽ chuyển tiền của mình thông qua 1 ngân hàng trong nước. Cho 1 tài khoản mở ở nước ngoài của người bán. Theo cách này thì khách hàng cần chuyển tiền sẽ phải chịu 3 loại phí bao gồm:

 • 2 loại phí cố định 
 • 1 phí ngân hàng trung gian (nếu có)

Phí cố định bao gồm các loại phí: 

 • Dịch vụ chuyển tiền (mức phí phụ thuộc vào từng ngân hàng, thông thường là 0,15% – 0,2%/giao dịch (tối thiểu sẽ là 5 USD).
 • Điện phí (thông thường là 5%).

Phí trả cho ngân hàng trung gian (nếu chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua 1 ngân hàng trung gian khác): Phí này tùy thuộc vào từng ngân hàng trung gian mà sẽ có các biểu phí khác nhau.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mọi người có thể liên hệ với Chuyển Tiền Quốc Tế Pro. Đơn vị chuyên tư vấn chuyển tiền qua ngân hàng nhiệt tình, ân cần và nhanh chóng. 

Chuyển tiền thừa kế sang Canada

Nếu mọi người muốn chuyển tiền thừa kế sang nước ngoài, cụ thể là Canada có thể xem qua quy trình sau:

Bước 1: Cá nhân đang có nhu cầu chuyển tiền thừa kế sang Canada có thể tới những điểm giao dịch của Ngân hàng. Sau đó điền thông tin đầy đủ, chính xác vào “Lệnh chuyển tiền”. Theo như các mẫu quy định của ngân hàng bạn chọn. Bên cạnh đó cần cung cấp 1 số giấy tờ cần thiết như là:

 • Giấy tờ tùy thân đang còn hiệu lực tại thời điểm chuyển tiền. Như là CMND/CCCD hoặc hộ chiếu.

Với nhu cầu chuyển tiền thừa kế cho người thụ hưởng ở nước ngoài cần chuẩn bị những loại giấy như:

 • Giấy chứng nhận là người để lại di sản đã mất. Và các Văn bản phân chia quyền thừa kế hoặc Di chúc.

Thông tin của tài khoản ngân hàng người nhận tiền đang sống ở Canada bao gồm:

 • Tên ngân hàng
 • SWIFT CODE của ngân hàng
 • Transit number
 • Số tài khoản ngân hàng
 • Tên tài khoản

Giấy tờ chứng minh việc cư trú là hợp pháp của người nhận tiền đang ở Canada. Bao gồm: thẻ cư trú tạm thời, thẻ thường trú nhân, visa định cư/làm việc (work permit), hộ chiếu quốc tịch nước ngoài,…

Bước 2: Khách hàng có thẻ mở tài khoản VNĐ và ngoại tệ, sau đó nộp tiền vào tài khoản đó. Hoặc chuyển trực tiếp đi bằng cách mua ngoại tệ Canada và gửi.

Bước 3: Nhân viên ngân hàng sẽ kiểm tra và cập nhật dữ liệu vào các hệ thống của ngân hàng. Sau đó thực hiện chuyển tiền sang tài khoản của người nhận tiền ở Canada. Tiếp theo là gửi lại giấy biên nhận cho khách hàng.

Bước 4: Ngân hàng nước ngoài sẽ thực hiện ghi có số tiền vào tài khoản của người thụ hưởng.

Chuyển tiền thừa kế sang châu Âu

Việc chuyển tiền thừa kế sang nước ngoài cũng như châu Âu. Sẽ luôn đòi hỏi các giấy tờ, thủ tục phức tạp nhất. Mọi người cần chuẩn bị những giấy tờ có con dấu của cơ quan thẩm quyền về việc chia tài sản thừa kế hoặc di chúc. Cùng các văn bản thỏa thuận về quyền thừa kế, tài liệu chứng minh các tư cách đại diện của người chuyển tiền…

Với việc chuyển tiền cho người thừa kế ở các nước châu Âu. Các khách hàng nên làm việc với luật sư để luật sư tư vấn các thủ tục cho đúng với quy định của pháp luật. Thường thì chuyển tiền thừa kế sang nước ngoài, hay bất cứ mục đích nào. Thì chọn thực hiện tại các ngân hàng là an toàn nhất. Bên cạnh đó đây là phương pháp: 

 • Hợp pháp và chi phí là thấp nhất khi giao dịch chuyển tiền thừa kế.
 • Bảo mật tuyệt đối các thông tin của khách hàng.
 • Ngoài ra bạn còn được hướng dẫn tận tình, chi tiết.
 • Còn kiểm tra được tiền trình gửi tiền đi.

Một số lưu ý khi đối với thừa kế có yếu tố nước ngoài

Sau đây là một số lưu ý khi chuyển tiền thừa kế sang nước ngoài:

Quy định về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà

Theo quy định thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Và người nước ngoài không chỉ được nhận thừa kế với giá trị di sản. Mà còn có thể được đứng tên trên các giấy chứng nhận. Đây là 1 quy định mở, tạo điều kiện thuận lợi cho người thừa kế là đang người Việt Nam. Ở và định cư nước ngoài và người nước ngoài. Sẽ có thể hợp thức hóa việc được tự mình đứng tên quyền sử dụng và quyền sở hữu đất đai – nhà ở. Cụ thể như sau: 

Đối với người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài. Thì thông qua hình thức mua hoặc thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã đang kinh doanh bất động sản. (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản). Việc mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân. Và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đang trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Sẽ được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài sẽ được sở hữu nhà ở trong các trường hợp Mua, thuê mua, nhận tặng cho. Hoặc nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm:

 • Các căn hộ chung cư 
 • Hoặc nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Nhưng trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

Về thuế thu nhập chuyển nhượng về đất

Theo quy định thì thuế thu nhập cá nhân được thu nhập từ nhận thừa kế. Mà liên quan đến bất động sản giữa cha mẹ đẻ với con đẻ thuộc diện không phải chịu thuế. Còn thuế thu nhập cá nhân, thu nhập có được do chuyển nhượng tài sản. Và là bất động sản thu nhập thì phải chịu thuế.

Tuy nhiên, đối với thu nhập đang có được do chuyển nhượng tài sản được hưởng thừa kế. Thì người chuyển nhượng sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân trong những trường hợp như:

 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng, cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ. Hoặc cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng, mẹ chồng với con dâu. Hoặc cha vợ, mẹ vợ với con rể, ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, anh, chị, em ruột với nhau.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất. Và các tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có 1 nhà ở, đất ở duy nhất.
 • Do vậy, người nhận thừa kế muốn chuyển nhượng di sản thừa kế là nhà ở. Và quyền sử dụng đất, các tài sản gắn liền với đất sẽ chỉ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Nếu mảnh đất này là tài sản duy nhất thuộc sở hữu của bạn tại Việt Nam.
 • Hoặc chỉ chuyển nhượng mảnh đất đó cho những người thân thích trong gia đình (bao gồm: ông bà nội (ngoại); cha mẹ nuôi, cha mẹ chồng (vợ); anh chị em ruột).

Vậy một số tài sản thừa kế khác có phải nạp thuế không?

Nhiều người thắc mắc tài sản nhận thừa kế có phải đóng thuế không?

Thu nhập từ việc nhận thừa kế cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN), bao gồm:

 • Nhận thừa kế là chứng khoán như: Cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu. Hay tín phiếu, các chứng chỉ quỹ và những loại chứng khoán khác. Và cổ phần của cá nhân trong 1 công ty cổ phần theo quy định.
 • Nhận thừa kế là 1 phần vốn trong những tổ chức kinh tế hoặc cơ sở kinh doanh.
 • Nhận thừa kế là bất động sản: Quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà,..
 • Nhận thừa kế là những tài sản khác cần phải đăng ký quyền sở hữu. Hoặc quyền sử dụng với các cơ quan quản lý Nhà nước. Như là: Ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô;…

Còn các thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa các chủ thể sau thì sẽ được miễn thuế TNCN:

 • Vợ với chồng và ngược lại;
 • Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ;
 • Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu;
 • Cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội;
 • Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

Sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân, lệ phí nếu trong trường hợp tặng cho hoặc thừa kế với danh nghĩa vợ chồng. Hoặc cha, mẹ đẻ với con đẻ; cha mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu. Cha vợ mẹ vợ với con rễ, ông nội, bà nội hoặc ông ngoại, bà ngoại với cháu của mình. 

Như vậy khi nhận tài sản thừa kế đều cần phải nạp thuế. Chỉ trừ các trường hợp như đã nêu trên là được miễn thuế thôi nhé.

Qua các chia sẻ của bài viết mong rằng mọi người đã hiểu hơn về chuyển tiền thừa kế sang nước ngoài. Và có thêm nhiều kinh nghiệm về chuẩn bị giấy tờ, hoặc chọn nơi giao dịch an toàn, nhanh chóng. Nhưng trước khi chuyển hãy tìm hiểu và nắm rõ các nội dung phía trên. Để có thể giao dịch nhanh hơn và làm đúng các giấy tờ cũng như quá trình thực hiện giao dịch đó. 

Dịch vụ hổ trợ chuyển tiền tại chuyển tiền quốc tế Pro 

Quý khách hàng có thể nhờ hỗ trợ gửi tiền qua ngân hàng thông qua như Chuyển Tiền Quốc Tế Pro. Chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu hơn về các hình thức gửi tiền. Và còn giúp bạn thuận lợi trong quá trình chuẩn bị thông tin liên quan. 

Cách tra cứu các thủ tục cần thiết để chuyển tiền 

Hy vọng từ những thông tin này, bạn có thể dễ dàng thực hiện các giao dịch quốc tế. Mọi người có thể liên hệ Chuyển Tiền Quốc Tế Pro để được tư vấn kỹ và chi tiết và giấy tờ khi chuyển tiền. Bên cạnh đó bạn sẽ được tham khảo các ưu đãi hấp dẫn về chi phí chuyển tiền.

 

Để được tư vấn chuyên sâu và hỗ trợ kịp thời, Quý Anh/Chị vui lòng liên hệ: (+84)787933366