Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cập nhật lúc 12h:

Ngân hàng Vietcombank, niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 23.380 – 23.850 VND/USD, mua vào và bán ra không thay đổi so với cuối ngày hôm qua.

Tại BIDV, niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 23.440 – 23.740 VND/USD, tăng 7 đồng chiều mua và bán so với chốt phiên thứ Hai.

Ngân hàng Techcombank, niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 23.413 – 23.760 VND/USD, giá mua – bán cùng đi ngang so với chốt phiên liền trước.

Tại ngân hàng Vietinbank, niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 23.396 – 23.756 VND/USD, mua vào tăng 41 đồng, bán ra giảm 29 đồng so với giá chốt phiên trước.

Ngân hàng Eximbank, niêm yết giao dịch mua – bán ở mức 23.360 – 23.740 VND/USD, đi ngang cả hai chiều mua – bán so với cuối ngày 20/3.

Ngân hàng Maritimebank, niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 23.410 – 23.760 VND/USD, ngang giá chiều mua, tăng 5 đồng chiều bán so với chốt phiên trước đó.